Bo Smith

bo_smith
Områdeleder, Askov-Brørup, Vejen Kommune
Fra 1. januar 2014 har jeg været ansat som områdeleder i en del af ældreplejen i Vejen Kommune. Området blev fra 1. januar 2016 udvidet så det idag omfatter plejecenter Birkely i Askov og plejecenter Lundtoft i Brørup. Herudover omfatter området to udegrupper. Der er ca. 150 ansatte ialt.
Det er en stor glæde at være en del af ældreplejen i Vejen Kommune, jeg har dygtige og engagerede medarbejdere og opbakning fra ledelsen.