Bo Smith

bo_smith
Områdeleder, Askov-Brørup, Vejen Kommune
Fra 1. januar 2014 har jeg været ansat som områdeleder i en del af ældreplejen i Vejen Kommune. Området blev fra 1. januar 2016 udvidet så det idag omfatter plejecenter Birkely i Askov og plejecenter Lundtoft i Brørup. Herudover omfatter området to udegrupper. Der er ca. 150 ansatte ialt. I 2017 blev første etape af det nye Lundtoft indviet. Det er stor fornøjelse at kunne tilbyde både borgerne og medarbejderne nye rammer. Der er tænkt mange tanker om hvordan velfærdsteknologi kan understøtte den faglige indsats, og det glæder jeg mig til at sætte i spil sammen med medarbejderne.
Det er en stor glæde at være en del af ældreplejen i Vejen Kommune, jeg har dygtige og engagerede medarbejdere og opbakning fra ledelsen.